De Mobiliteitsscan: vertrekpunt van alle mobiliteitsprojecten

Veel werkgevers willen aan de slag met hun mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Vaak ‘knelt’ er iets: de parkeerplaats staat overvol, reiskosten zijn te hoog of er ligt een ambitieuze duurzaamheidsambitie. Maar waar te beginnen? In alle gevallen is het handig om te beginnen met een goede mobiliteitsscan. Zo’n mobiliteitsscan biedt waardevolle inzichten in het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Daarmee kunt u verder aan de slag bij het maken van nieuw mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot.

Snel op weg 

Het programma Slim & Schoon Onderweg biedt via een samenwerking met Mobilitylabel gratis de mobiliteitsscan aan. Gebruikers krijgen een jaar lang toegang tot de portal. Hierin kan je digitaal alle mobiliteitsgegevens inzien. In de online omgeving kan je scenario’s beoordelen door diverse maatregelen op het gebied van mobiliteit en werk door te voeren en de effecten op mobiliteit te simuleren. Bijvoorbeeld, hoeveel potentie is er om (elektrisch) fietsen te gaan stimuleren? In een paar stappen ben je onderweg en kan je aan de slag met de mobiliteitsscan van jouw organisatie. In de demo-omgeving krijg je hiervan een korte, eerste impressie. Op deze website is ook aanvullende informatie te vinden, zoals dit tutorial-filmpje. 

Gebruikersinstructie 

Een handig Excel-format vormt de basis van de scan. Dit is het proces dat we volgen: 

  • Vul de benodigde gegevens in. Met alleen de 4 cijferige postcode van de werknemers en de werklocatie kom je al tot heel interessante inzichten. Als het lukt, vul dan het bestand zo volledig mogelijk in, inclusief huidige vervoersmethode. Het invullen van dit bestand is volledig AVG proof.  

  • Stuur het ingevulde bestand op aan de mobiliteitsmakelaar. Wij gaan achter de schermen aan de slag. 

  • Je ontvangt de resultaten binnen 10 werkdagen. 

  • Bekijk in de online omgeving de resultaten. Je hebt ruim een jaar lang toegang tot deze omgeving. 

  • Aan de hand van de uitkomsten van de scan spreken we door welk stappen jij kunt zetten. 

Tip: de huidige vervoerswijze in kaart brengen 

Belangrijk is dat je goed nadenkt over het in kaart brengen van de huidige vervoerswijze. Dit kan bijvoorbeeld als volgt: 

  • Zelf invullen, omdat dit of bekend is voor de meeste medewerkers of via eigen kanalen makkelijk kan worden opgehaald  

  • Met een online enquête verzamelen. Hier kun wij bij ondersteunen.  

  • Of vul 'onbekend' in bij de reismethode van (een deel van de) medewerkers. MobilityAnalyst doet dan een aantal aannames: is de fietsafstand minder dan 3 kilometer dan komt iedereen op dit moment op de fiets, men komt met het OV als dit minder dan een kwartier langer duurt dan de auto én dat men anders met de auto naar werk komt.  

Mobiliteitsscan Mobiliteitsscan

Waarom reizen mensen zoals ze reizen?

De mobiliteitsenquête is een goede aanvulling op de mobiliteitsscan. Met de enquête haal je de reismethode en motivaties en weerstanden op achter het huidige reisgedrag van jouw medewerkers. 

Liever eerst meer weten?

Wil je meer weten over onze hulpmiddelen bekijk dan onze toolboxen.

Uitgelicht