Verkennen

Veel werkgevers willen aan de slag met hun mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Vaak ‘knelt’ er iets: de parkeerplaats staat overvol, reiskosten zijn te hoog of er ligt een ambitieuze duurzaamheidsambitie. Maar waar te beginnen? Hoe reizen mensen in jouw organisatie eigenlijk? En waarom reizen ze zo? Waar liggen de kansen voor jou als werkgever?

Meer medewerkers op de fiets? Doe de mobiliteitsscan

Om goed van start te gaan, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van het reisgedrag van jouw medewerkers. Onze mobiliteitsmakelaars adviseren om altijd te beginnen met de mobiliteitsscan

Ons aanbod

Inzicht in motivaties en weerstanden

De mobiliteitsenquête

De mobiliteitsenquête is een goede aanvulling op de mobiliteitsscan. Met de enquête haal je de reismethode en motivaties en weerstanden op achter het huidige reisgedrag van jouw medewerkers. Als je dit vergelijkt met het voorspelde gedrag dat uit de scan is gekomen, kom je vaak tot interessante inzichten. Daarnaast kun je met deze enquête ook achterhalen waar aanknopingspunten liggen voor verbeteringen of nieuw beleid. Soms kun je met een simpele aanpassing aan de fietsenstalling al heel wat mensen motiveren om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto.

Wat staat er in de basisenquête?  

Wij hebben een aantal standaardvragen samengesteld waar de onderstaande onderwerpen aan bod komen. Deze onderwerpen zijn sowieso relevant, maar er kan verder worden afgestemd op basis van jullie wensen. Als jullie bepaalde modules willen toevoegen of wijzigen, dan kan dat.   

  • Werk gerelateerde standaardvragen 
  • Woon-Werklocatie  
  • Motivatie voor huidige vervoermiddel  
  • Alternatief vervoermiddel  
  • Zakelijke reizen en/of dienstreizen  
  • Potentie voor de werkgever  

Waar kun je al over nadenken voor jouw organisatie?  

Je kunt alvast een nadenken over wat er inhoudelijk in de enquête moet komen. Wat is het doel? En wil je zo breed mogelijk informatie ophalen, of wil je juist kijken of 1 specifieke interventie passend is. Ook kan het handig zijn om na te denken over wat er kan binnen de organisatie voordat je gaat vragen waar mensen behoefte aan hebben. Ook kun je praktisch alvast nadenken over de lengte, hoe je de resultaten gaat terugkoppelen en wat je wilt doen met de uitkomsten. Wij kunnen je uiteraard ondersteunen hiermee.  

Hoe werkt het data verzamelen? 

We komen samen tot  passende enquête voor de organisatie. Het verspreiden en analyseren van de enquête kan vervolgens op twee manieren vorm krijgen: 

  1. Enquête wordt verspreid via systeem werkgeversaanpak Slim & Schoon Onderweg. Het team van S&SO analyseert de gegeven antwoorden. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het Exceldocument bespreken we de resultaten en eventuele adviezen in een overleg. 

  1. Organisatie verstuurt de enquête via eigen systeem. Het team van S&SO analyseert de gegeven antwoorden. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het Exceldocument bespreken we de resultaten en eventuele adviezen in een overleg. 

In beide scenario’s komt S&SO niet in het bezit van mailadressen of contactgegevens. De enquête wordt anoniem ingevuld. Daarmee wordt voldaan aan de AVG-richtlijnen. 

Laat jouw mobiliteitsbeleid scoren

De mobiliteitsindex

Wil jij een aantrekkelijke werkgever blijven, je medewerkers vitaal houden, bereikbaar blijven of jullie CO2-uitstoot verminderen? Wat je belangrijkste ambities ook zijn, gebruik je mobiliteitsbeleid om die te helpen realiseren. Vul kosteloos de mobiliteitsindex in en je weet direct hoe jouw beleid ervoor staat vergeleken met andere werkgevers en branchegenoten. Wat kan beter, waar liggen je kansen? Je ontvangt een persoonlijk rapport met concrete adviezen en tips waar je morgen al mee aan de slag kunt. Zo laat je jouw mobiliteitsbeleid scoren.

Een duurzaam mobiliteitsbeleid bij Royal HaskoningDHV

Als koploper in de ingenieurssector neemt dit bedrijf de verantwoordelijkheid om een positieve impact op de samenleving te hebben. Een groot onderdeel hiervan is de transitie naar duurzame mobiliteit.

Leon Mulders, adviseur duurzame mobiliteit: 
“Ik richt mij voornamelijk op de werkgeversaanpak en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden gericht op mobiliteit. Op welke manier kunnen wij duurzame mobiliteit faciliteren bij woon-werkverkeer en zakelijke reizen voor onze medewerkers en hoe kunnen we onze medewerkers stimuleren duurzame keuzes te maken in mobiliteit? Het beleid moet hierin altijd bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen: bijvoorbeeld het reduceren van CO2-uitstoot, het voorkomen van parkeerproblematiek en het vergroten van de bereikbaarheid.”

Rm Leon 004 Rm Leon 004

Uitgelicht