12 juni 2024

6 waardevolle lessen over de zero-emissiezone

Zeker 33 gemeenten stellen de komende jaren een zero-emissiezone in, waaronder Nijmegen (1-1-2025) en Arnhem (1-6-2026). Natuur en Milieu heeft onderzocht welke voortgang er landelijk is geboekt met de invoer van zero-emissiezones sinds 2021 en wat de kansen en zorgen zijn. In dit artikel zetten we zes waardevolle lessen op een rij die je helpen om je voor te bereiden op de zero-emissiezones.

Onderzoek Natuur En Milieu Linkedin (1) Onderzoek Natuur En Milieu Linkedin (1)

Bestel- en vrachtauto's zorgen voor een derde van de CO₂-uitstoot door mobiliteit in Nederland. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken om stadslogistiek emissievrij te maken. Zeker 33 gemeenten stellen de komende jaren een zero-emissiezone (ZE-zone) in. Ben je als ondernemer actief in een van deze zones? Dan is het belangrijk om je nu al voor te bereiden op de komst van deze zones.  Zes tips van Natuur en Milieu op een rij.

1. Ken de regels en deadlines per gemeente

Informeer je goed over de exacte regels en deadlines voor de ZE-zones in jouw regio. Vijftien gemeenten, zoals Nijmegen, voeren een ZE-zone in op 1 januari 2025. Nog eens veertien gemeenten volgen later in 2025 t/m 2028, zoals Arnhem halverwege 2026. Vier gemeenten onderzoeken of ze willen overgaan tot invoering van een ZE-zone.

De eisen en toegestane voertuigcategorieën kunnen per stad verschillen. Nijmegen is bijvoorbeeld voornemens om voor ambulante handelaren, die over marktplaatsvergunningen en/of standplaatsvergunningen voor de locatie centrum beschikken, de mogelijkheid te bieden voor een ontheffing voor het inrijden van de zero-emissiezone stadslogistiek.

2. Investeren in elektrische wagens is niet duurder

De totale eigendomskosten (TCO) van elektrische bestelwagens zijn meestal lager dan die van dieselvoertuigen, inclusief aankoopsubsidies. Ook de TCO voor elektrische vrachtwagens ligt steeds dichter bij die van dieselvoertuigen. De komende tijd wordt dit alleen maar beter.

  • Subsidies: De overheid biedt diverse subsidies aan voor de aanschaf van emissievrije bestelwagens en vrachtwagens. Maak gebruik van deze subsidies om de kosten te drukken. Lees ook: subsidies voor duurzame logistiek in 2024 – maak er slim gebruik van!
  • Lagere brandstofkosten en minder onderhoud: Elektrische bestelwagens hebben lagere brandstofkosten en minder onderhoud nodig. Dit kan je op de lange termijn geld besparen.

3. Er zijn alternatieven voor wie de overstap nog niet kan maken

Voor sommige ondernemers kan de overstap naar emissievrije voertuigen een financiële uitdaging zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers met een beperkte omzet, ondernemers die tweedehands voertuigen willen, of ondernemers die afhankelijk zijn van publieke laadpalen. Voor hen zijn deze alternatieven wellicht een optie:

  • Leasen: Leasemaatschappijen bieden speciale concepten aan voor de overstap naar elektrische voertuigen, zoals 'Switch to Electric'.
  • Lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s): Voor sommige typen ondernemers, zoals apothekers, boekwinkels en bloemisten, kan de overstap op LEVV’s een erg aantrekkelijke optie zijn.
  • Stadshubs / bezorgdiensten: In veel steden die een ZE-zone invoeren, worden stadshubs of bezorgdiensten ingezet. Hier worden goederen verzameld om vervolgens met een uitstootvrij voertuig naar hun bestemming te worden gebracht.

4. Er gelden ontheffingen voor specifieke gevallen

Er zijn ontheffingen mogelijk voor ondernemers die niet direct kunnen overstappen op emissievrije voertuigen:

  • Dagontheffingen: ideaal voor incidenteel gebruik van de ZE-zones. Maximaal 12 dagontheffingen per voertuig, per gemeente, per jaar.
  • Ontheffingen voor bestel- en vrachtauto’s die onder bepaalde categorieën vallen.
  • Ontheffing wegens dreigend faillissement: Als een ondernemer de investeringen financieel niet aankan, kan een ontheffing worden aangevraagd.
  • Ontheffing op basis van hardheidsclausule: Deze kan worden aangevraagd bij specifieke omstandigheden zoals naderend pensioen of ziekte. Voor voertuigen die niet in een zero-emissie variant verkrijgbaar zijn, is een ontheffing mogelijk.

Deze varianten bieden gemeenten de mogelijkheid om maatwerk te bieden en ondernemers meer tijd te gunnen.

5. Het huidige aantal laadpalen is toereikend

Het huidige aantal publieke laadpalen voor zowel elektrische vrachtwagens als elektrische bestelauto’s, is voldoende om de invoering van de zero-emissiezones te ondersteunen. Met bijna 94.000 reguliere publieke laadpunten in Nederland in januari 2024, loopt Nederland ongeveer 12.000 publieke laadpalen voor op de prognose van wat nodig is op dit moment.

Tegelijkertijd ligt er een grote opgave om voldoende laadinfrastructuur aan te leggen om ook de aanzienlijke groei in de periode 2025-2030 te kunnen faciliteren. Hier wordt de komende jaren hard aan gewerkt.

6. Netcongestie vormt geen onoverkomelijk probleem

De meeste kleine en middelgrote ondernemers kunnen ondanks netcongestie voldoende laadinfrastructuur installeren om stappen te zetten naar een zero-emissie wagenpark en om aan de eisen van zero-emissiezones te voldoen. Er is vaak meer mogelijk dan ondernemers denken. Onze logistiek makelaars staan voor je klaar om die mogelijkheden te bespreken.

Voor grote ondernemers met meer dan 5 elektrische voertuigen is netcongestie vaker een probleem. Zij dienen gefaciliteerd te worden in het nemen van mitigerende maatregelen, zoals een laadstrategie, batterij of collectieve laadpleinen. Voor ondernemers die écht geen stappen kunnen zetten, is er een ontheffingsmogelijkheid op basis van de hardheidsclausule. Daarom hoeven netcongestie en de beperkte  mogelijkheden voor het opschalen van laadinfrastructuur op eigen terrein geen onoverkomelijke knelpunten te zijn voor invoering van de ZE-zones.

Bron: https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/NM-Zero-emissiezones-2024.pdf

Wij helpen je met de overstap

De invoering van ZE-zones is een onomkeerbare trend. Door je tijdig te informeren, te plannen en te investeren, ben je als ondernemer voorbereid op de toekomst van stedelijke logistiek. Laat je adviseren door logistiek makelaars en zoek voor jouw situatie de beste oplossing om je voor te bereiden op deze ZE-zones. 

Neem contact op met: