03 juli 2024

Vanaf 24 september subsidie voor laadinfra, batterij en advies

Wil je laadinfrastructuur aanleggen voor elektrische voertuigen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de subsidie SPRILA. SPRILA is er voor de aanschaf van laadinfra, voor de aanschaf van een stationaire batterij en voor advies over laadinfra. Je kunt deze subsidie vanaf 24 september 2024 aanvragen.

Monteur Laadt Elektrisch Bestelbus Unica Op 2 Monteur Laadt Elektrisch Bestelbus Unica Op 2

SPRILA staat voor Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven. Er is een SPRILA Aanschaf en een SPRILA Advies.

Budget SPRILA

Het totaalbudget van SPRILA is voor SPRILA Aanschaf en SPRILA Advies samen. Hieronder zie je hoeveel subsidie er per activiteit beschikbaar is. Het totaalbudget is definitief als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn.

·       Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor AC-laadstations: € 17.900.000

·       Advies voor en aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations voor andere aanvragers dan ov-concessiehouders of touringcarbedrijven: € 15.542.000

·       Investeringen in een stationaire batterij voor andere aanvragers dan ov-concessiehouders of touringcarbedrijven: € 4.500.000

Subsidie SPRILA Aanschaf

Bij de SPRILA Aanschaf kun je subsidie aanvragen voor een deel van de kosten voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en de aanleg hiervan. De laadinfrastructuur bestaat uit:

·       De basislaadinfrastructuur, inclusief de hoofdaansluiting en de bekabeling

·       Een of meer DC-laadstations met een vermogen vanaf 20 kW met minimaal één laadpunt

·       En/of een of meer AC-laadstations met een vermogen van minimaal 11 kW met samen minimaal 4 laadpunten

·       En/of een of meer AC-laadstations met een vermogen vanaf 43 kW

Je kunt subsidie aanvragen voor een laadstation tot en met 350 kW.

Subsidie voor stationaire batterij
Ook kun je subsidie aanvragen voor een stationaire batterij. Dit is een systeem dat elektriciteit opslaat zodat dit later is te gebruiken. Het systeem zit niet in een elektrisch voertuig en communiceert met het laadstation. Andere voorwaarden voor de batterij staan op de website van de RVO.

Hoogte van subsidie SPRILA Aanschaf
De hoogte van de subsidie SPRILA Aanschaf hangt af van het type laadstation en de grootte van je onderneming.

Voor een grote onderneming:

                    € 452 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 11 kW

                    € 1.200 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 43 kW

                    € 2.640 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 20 kW

                    € 6.421 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 50 kW

                    € 18.644 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 150 kW

                    € 27.535 voor een DC laadstation met een vermogen van 225 kW tot 350 kW

Voor een mkb-onderneming:

                    € 904 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 11 kW

                    € 2.400 voor een AC laadstation met een vermogen vanaf 43 kW

                    € 5.279 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 20 kW

                    € 12.842 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 50 kW

                    € 37.287 voor een DC laadstation met een vermogen vanaf 150 kW

                    € 55.069 voor een DC laadstation met een vermogen van 225 kW tot 350 kW

De maximale subsidie voor een batterij is € 160.000 voor het mkb en € 80.000 voor een groot bedrijf. Per aanvrager is de subsidie maximaal € 350.000 per kalenderjaar.

Voorwaarden SPRILA Aanschaf
Om SPRILA Aanschaf aan te vragen, moet je voldoen aan deze voorwaarden:

·       Je bent ondernemer; je hebt een KVK-inschrijving

·       Je bedrijf is gevestigd in Nederland

·       Je plaatst de laadinfrastructuur op eigen terrein of op terrein dat je huurt

·       Je rondt de plaatsing van de infrastructuur af binnen maximaal 24 maanden. Deze periode gaat in op het moment dat de RVO de subsidie verleent

Subsidiebedrag bepaalt moment van aanvragen
Bepaal of je in aanmerking komt voor meer of minder dan € 25.000 subsidie. Is het subsidiebedrag lager dan € 25.000? Dan laat je eerst de laadinfrastructuur aanleggen en vraag je daarna subsidie aan. Doe dit binnen 13 weken na de datum waarop de werkzaamheden klaar zijn.
Is het subsidiebedrag hoger dan € 25.000? Dan vraag je de subsidie aan voordat je de werkzaamheden laat uitvoeren. Binnenkort staat op de website van de RVO een rekentool waarmee je direct ziet of je in aanmerking komt voor meer of minder dan € 25.000 subsidie.

Subsidie SPRILA advies

Je kunt ook subsidie aanvragen voor de kosten van advies over laadinfra: SPRILA Advies. In het advies staan onder andere minimaal deze onderwerpen: verwachte groei van het elektrische wagenpark, verwachte investeringskosten van de laadinfrastructuur, beschikbare netcapaciteit, aantal laadpunten, type laadstation. Bekijk de totale lijst aan verplichte advies-onderwerpen op de website van de RVO.

Hoogte van subsidie SPRILA advies
De hoogte van de subsidie SPRILA Advies is 50% van de kosten waarvoor je subsidie kunt krijgen, tot maximaal € 3.500. Per aanvrager of groep aanvragers is de subsidie maximaal € 10.000 per kalenderjaar. Je vraagt advies aan per laadlocatie.

Voorwaarden SPRILA advies
Om SPRILA Advies aan te vragen, moet je voldoen aan deze voorwaarden:

·       Je bent ondernemer of een samenwerkingsverband van ondernemers

·       Je hebt een KVK-inschrijving

·       Je bent gevestigd in Nederland

·       Je vraagt advies over laadinfrastructuur op eigen terrein, terrein dat je deelt met andere ondernemers of terrein dat je huurt

·       Je vraagt de subsidie aan nadat je het advies ontvangen hebt

Aanvraag voorbereiden

Om de subsidie aan te vragen, moet je diverse documenten indienen. Bij SPRILA Aanschaf bijvoorbeeld een contract met de netbeheerder waaruit blijkt dat er voldoende netcapaciteit is op de locatie. Bij SPRILA Advies is dat onder andere het opgestelde advies. Start op tijd met het voorbereiden van de subsidieaanvraag.

Lees alles over SPRILA Aanschaf en SPRILA Advies op de website van de RVO:

SPRILA Aanschaf

SPRILA Advies

Webinar op 3 september

Meer weten over SPRILA? Tijdens het webinar Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) geeft de RVO informatie over de regeling. Je ziet ook hoe je er gebruik van kunt maken. Het webinar is op dinsdag 3 september 2024 van 10.00 tot 11.30 uur. Meld je aan via deze link.

Gratis advies op maat

In de regio Arnhem-Nijmegen hebben al vele bedrijven gekozen voor elektrische bestel- en vrachtwagens. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen van Unica. Wil je ook je wagenpark elektrificeren, maar weet je niet goed waar te beginnen? Of kun je concrete adviezen gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbare modellen elektrische bestelwagens en elektrische vrachtwagens of over aan te leggen laadinfra? De logistiek makelaars van Slim & Schoon Onderweg helpen je graag. Ons advies is gratis en op maat. Neem contact op met: