22 januari 2024

Onderzoek naar fysieke bereikbaarheid van scholen in Arnhem

Veel studenten en werknemers met een fysieke beperking hebben moeite met het bereiken van hun school of campus. Diverse onderwijsinstellingen vragen zich af hoe de bereikbaarheid van hun locaties verbeterd kan worden voor reizigers met een beperking. Daarom wordt bij alle onderwijsinstellingen in Arnhem een onderzoek gestart naar de fysieke bereikbaarheid.
Station Arnhem Station Arnhem

Reissafari

Reizigers met fysieke beperkingen ervaren belemmeringen in het bereiken van diverse scholen en campussen. Nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische vervoersmiddelen, ontmoediging van autogebruik en veiligheid spelen hier een rol in. Naast het inventariseren van de huidige situatie zullen er ook reissafari’s met studenten medewerkers met een fysieke beperking plaatsvinden om pluspunten en belemmeringen vast te stellen.

De eerste onderwijsinstellingen verwachten hun resultaten tegen het einde van het eerste kwartaal op te leveren. Daarna zal het vervolg worden gepland.

Om de reizigersdoelgroep niet te groot te maken, wordt er nu uitsluitend gekeken naar reizigers met een fysieke beperking. Reizigers met bijvoorbeeld een visus-beperking, hebben een andere hulpvraag. Dat vraagt een andere onderzoekaanpak.

Onderwijsaanpak

De onderwijsaanpak in Arnhem en Velp richt zich voornamelijk op duurzame bereikbaarheid van en naar onderwijsinstellingen. Tot nu toe was er binnen het programma Slim & Schoon Onderweg geen specifieke aandacht voor fysiek  beperkte studenten, medewerkers en bezoekers.