31 oktober 2023

Ondernemers uit de regio kunnen snellader met subsidie kopen of leasen

Wil jij als ondernemer uit de regio Arnhem-Nijmegen een DC-snellader met stationaire batterij voor logistieke voertuigen kopen, leasen, installeren en delen met derden? Dan kun je daarvoor nu subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Deze subsidie geldt tot 31 december 2024.

Vrachtwagen aan laadpaal, bovenaanzicht Vrachtwagen aan laadpaal, bovenaanzicht

Een DC-snellader is een laadsysteem voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gelijkstroom tussen het laadsysteem en het voertuig. De omvormer die hierbij nodig is, bevindt zich buiten het voertuig. Een stationaire batterij is een systeem voor het opslaan en op een later tijdstip leveren van elektriciteit. Het gaat daarbij niet om batterijen in elektrische voer- of werktuigen.  

Maximale bijdrage subsidie

De subsidie bedraagt: 

 • voor een DC-snellader maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 60.000; 
 • voor een DC-snellader in combinatie met een stationaire batterij maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. 

Voor aankoop van het laadsysteem bestaan de subsidiabele kosten uit het bedrag exclusief btw van de koopovereenkomst. Voor lease bestaat de subsidie uit het bedrag van de opgetelde leasetermijnen voor de duur van de leaseovereenkomst. 

Voorwaarden subsidie

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als:   

 • de DC-snellader wordt gebruikt voor logistieke voertuigen; 
 • er op het moment van de subsidieaanvraag een offerte voor koop of lease ligt die maximaal 6 maanden oud is en die nog niet is ondertekend voor akkoord;    
 • er sprake is van een semi-publieke opstelling. De snellader moet minimaal 6 uur per werkdag beschikbaar zijn voor derden tegen een marktconforme vergoeding.  
 • de DC-snellader: 
  • een CCS2 of MCS stekker heeft; 
  • een laadvermogen van 250 kW of meer heeft; 
  • beschikt over fysieke ruimte voor het laden van een trekker met oplegger combinatie van 16,5 meter; 
  • via vooruit (weg)rijden te bereiken is; 
  • in Gelderland wordt geïnstalleerd. 

Voorwaarden stationaire batterij

 • heeft een opslagcapaciteit van minimaal 300 kWh; 
 • heeft een vermogen van minimaal 150 kW; 
 • communiceert met de DC-snellader; 
 • is geschikt is voor portfoliomanagement, balancering van het elektriciteitsnet of netcongestiemanagement; 
 • wordt in Gelderland geïnstalleerd. 

Subsidie aanvragen

Tot 31 december 2024 kun je de subsidieaanvraag indienen. De provincie Gelderland behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Je kunt zelf de aanvraag voorbereiden en indienen via het subsidieportaal van de provincie Gelderland.

Wil je weten wat onze logistiek makelaars voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Laat je dan gratis en vrijblijvend adviseren:

 • Mark Luikens | m.luikens@gelderland.nl | 06-511 65 781
 • Christiaan Zweers | c.zweers@gelderland.nl | 06-218 10 121