23 januari 2024

Meerdere fysieke mobiliteitshubs in Nijmegen gerealiseerd

Eind 2023 zijn er in Nijmegen meerdere fysieke mobiliteitshubs gerealiseerd. Het gaan dan met name om kleinere hubs waar deelmobiliteit wordt aangeboden. In Dukenburg, bij Winkelcentrum Hatert en op Heijendaal zijn diverse hubs tot stand gekomen. De hubs zijn naar de landelijke standaard gebouwd, dat wil zeggen dat ze herkenbaar zijn aan de groene belijning en de groen-witte informatieborden.
Mobiliteitshubs in Nijmegen Mobiliteitshubs in Nijmegen

Deelmobiliteit

Bij de hubs in Nijmegen kunnen deelfietsen- en scooters van diverse commerciële aanbieders worden geparkeerd, afgemeld en opgehaald. Naast deze fysieke hubs, zijn er ook virtuele hubs in Nijmegen. Daar kun je ook terecht voor deelfietsen. In Nijmegen worden deze deeltweewielers al goed gevonden en gebruikt.

De komende jaren zullen in en buiten het centrum van Nijmegen nog meer deelmobiliteitshubs gerealiseerd worden. Zo zijn er voor iedereen duidelijk herkenbare locaties waar deelvervoer netjes kan worden gestald. Ook staan er hubs voor deelauto’s op de planning. Om privéautoverkeer te verminderen zijn deelmobiliteit en mobiliteitshubs een goede oplossing. Ze zijn aanvullend op OV en privévervoer.

Uitbreiding mobiliteitshubs

In Nederland zie je steeds meer hubs verschijnen. Omdat er veel woningen in stedelijk gebied gebouwd worden, wordt de ruimte schaarser en zijn parkeerplaatsen niet meer vanzelfsprekend. Hubs en deelmobiliteit worden steeds vaker meegenomen door ontwikkelaars en gemeenten bij woningbouwprojecten.

Voor steden, ringgemeenten en ook het landelijk gebied binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bieden deelmobiliteit en hubs dan ook veel voordelen de komende jaren. Naar verwachting zullen de mobiliteitshubs de komende twee jaar niet alleen in Nijmegen, maar ook in Arnhem en de andere gemeenten in onze regio ontwikkeld worden.

Deelmobiliteit Nijmegen_1 Deelmobiliteit Nijmegen_1
Deelmobiliteit Nijmegen2 Deelmobiliteit Nijmegen2