26 september 2023

Even voorstellen: het nieuwe team van de werkgeversaanpak

Nét voor de zomer is het nieuwe team voor de werkgeversaanpak begonnen bij Slim & Schoon Onderweg. Er zijn twee mobiliteitsmakelaars aangesteld waarbij Oscar Roelofs verantwoordelijk is voor de regio Arnhem en de A12-corridor en Richard Gijsbers voor de regio Nijmegen.

Team Werkgeversaanpak Team Werkgeversaanpak

De mobiliteitsmakelaars worden bijgestaan door de projectleiders Lisette Sant en Manon Drijver, zij zullen voor beide regio’s werkzaam zijn. Hun gezamenlijke motto: ‘Samen bereik je meer en kom je verder’. Welkom in het team! Willen jullie jezelf even voorstellen?

Mobiliteitsmakelaar Oscar Roelofs

Oscar: “Altijd in beweging – dat is wat ik ben en past ook helemaal bij mijn rol als mobiliteitsmakelaar. Ik ben van nature optimistisch ingesteld en beschik over een hoop energie en enthousiasme. Daarmee krijg ik ook anderen in beweging. Ik houd van afwisseling en dynamiek en ben graag met verschillende zaken bezig; van ondernemer en bestuurder tot makelaar in de wereld van slimme en schone mobiliteit.”

Mobiliteitsmakelaar Richard Gijsbers

Richard: “Als verkeerskundige krijg ik veel energie van alle zaken die met mobiliteit te maken hebben. Ik word enthousiast van organiseren, plannen en het opbouwen van netwerken; dit past goed in de rol van mobiliteitsmakelaar. Op het gebied van mobiliteitsmanagement heb ik al veel ervaring opgedaan in deze regio, maar ook in andere regio’s zoals Maastricht Bereikbaar en Stedendriehoek. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de maatschappelijke uitdaging waar Slim & Schoon Onderweg voor staat. En als fervent fietser is het een leuke bijkomstigheid om ook motivaties als vitaliteit en gezondheid te gebruiken als beweegreden om mensen anders te laten reizen dan met de auto.”

Projectleider Lisette Sant

Lisette: “Nieuwe samenwerkingen en verbindingen creëren om stappen te zetten in transities, dat is waar ik blij van word. De afgelopen 5 jaar heb ik dat als adviseur duurzame transities gewerkt aan de energietransitie, mobiliteitstransitie en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ik help organisaties om samen de stip op de horizon te schetsen. Vervolgens maken we de route daarheen concreet: Wie heeft welk belang? Wat kunnen we nú al doen? Waar liggen kansen als we het samen doen? Op die route breng ik een dosis positieve energie, creativiteit en ervaring met gedragsverandering in. Dat maakt de mobiliteitstransitie zo leuk om aan te werken; ieder individu kan een bijdrage leveren.”

Projectleider Manon Drijver

Manon: “De neiging om snel te gaan en het wel even zelf te doen is altijd groot. Maar in de mobiliteitsopgave kun je zoveel meer bereiken door het samen te doen en krachten te bundelen. Deze opgave concreet vorm geven als projectleider voor Slim & Schoon Onderweg vind ik ontzettend leuk om te doen. Mensgericht werken vind ik daarbij belangrijk en is de enige manier waarop we de transities, zoals de huidige mobiliteitstransities, gaan bereiken. Van denken naar doen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

Hoe helpen jullie bedrijven verder?

Wat houdt de rol van mobiliteitsmakelaar in? “Wij zijn mobiliteitsmakelaar voor alle werkgevers in de regio Arnhem en Nijmegen, van klein tot groot, van ondernemer tot overheidsinstelling en van achterhoek tot hartje centrum. In mijn contacten met werkgevers nemen we hen mee in het belang van anders reizen en duurzame mobiliteit. We bekijken samen hoe we daar slim stappen in kunnen zetten.”

Wat houdt de rol van projectleider in? “Als projectleider hebben wij een afwisselend takenpakket.  Zodra de eerste kansen zijn verkend, jagen wij initiatieven aan om echt in beweging te komen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een brainstormsessie op bedrijventerreinen, wat leidt tot een concreet actieplan. Of het opzetten van een fietsstimuleringsactie in de hele regio. We zoeken daarbij altijd naar de 1 + 1 = 3 formule. Door gebiedsgericht aan de slag te gaan op bedrijventerreinen of door handreikingen te maken voor vraagstukken die op verschillende plekken spelen.”

Hoe werken jullie samen als team?

“Team’en betekent voor ons together eachone achieves more: Samen bereik je meer en kom je verder. Mobiliteitsmakelaars en projectleiders werken heel nauw samen. De mobiliteitsmakelaars hebben een heel ruim netwerk in de regio en weten daarmee de juiste ingangen te creëren. Zij formuleren concrete acties met werkgevers, die de projectleiders vervolgens projectmatig oppakken. Ook weten de makelaars waar er uitdagingen of kansen liggen, de projectleiders vertalen dit vervolgens naar een breed en passend aanbod.”

Wat is jullie gezamenlijke doel?

“We dragen bij aan het overkoepelende programmadoel om in de periode 2023-2026 20.000 nieuwe slimme en schone reizigers te realiseren, co2-reductie en verbetering van de luchtkwaliteit. Dit bereiken we door een effectieve samenwerking, een proactief aanbod en projectmatig werken.”

Wat kunnen we de komende periode van jullie verwachten?

“Een aantal projecten loopt al, zoals een e-bikeprobeeractie bij de HAN, de campusaanpak en projecten vanuit A12 Slim Reizen. Uiteraard zetten we ook nieuwe projecten op, daar kunnen we later meer over vertellen. Ondertussen voeren we voor verschillende werkgevers een mobiliteitsscan uit en benaderen we bedrijventerreinen met actief parkmanagement om op het terrein acties te starten. Ook ontwikkelen we aanbod op een aantal thema’s: fietsstimulering, inzicht in de businesscase en het inspelen op de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.”

“Voor het gehele programma Slim & Schoon Onderweg is het zaak de mobiliteitstransitie in de volle breedte aan te jagen en zoveel mogelijk automobilisten anders en schoon te laten reizen om zo de filedruk te verminderen, de bereikbaarheid te verhogen en het leefklimaat te verbeteren. Juist nu er een grote opgave ligt met betrekking tot het wonen, werken en recreëren in deze regio.”