06 september 2023

Pro Persona zet duurzame stappen met behulp van mobiliteitsmakelaar

uurzaam gedrag wordt normaal gedrag voor medewerkers en cliënten’. Dat is de ambitie van zorgorganisatie Pro Persona. Om daad bij het woord te voegen, heeft Pro Persona de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Daarin staat onder andere de doelstelling om het CO2-verbruik met 50% te verminderen in 2030. Dat is een mooi streven, maar hoe pak je zoiets aan? Corina Bots, directeur bedrijfsvoering bij Pro Persona legt uit hoe de eerste stappen zijn gezet met behulp van een mobiliteitsmakelaar.

ProPersona en Corina Bots ProPersona en Corina Bots

"Zorg voor onze medewerkers en cliënten is onze eerst prioriteit, maar ook duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo hebben we gekeken naar welk vraagstuk we als eerste op willen lossen. Een van onze doelen was om een mobiliteitsplan op te stellen. Daarvoor hebben we advies gevraagd aan een mobiliteitsmakelaar in de regio. De mobiliteitsmakelaar van Slim & Schoon Onderweg is toen begonnen met het uitvoeren van een mobiliteitsscan. Op basis van feiten en cijfers zagen we direct verbetermogelijkheden.”

Mobiliteitsscan

Met een mobiliteitsscan krijg je inzicht in het reisgedrag van medewerkers. Er wordt onder andere gekeken naar de woonplaats van medewerkers en hoe ze naar hun werk reizen. Bij Pro Persona waren er twee duidelijke uitkomsten: 1) veel medewerkers die binnen tien kilometer van het werk wonen, komen met de auto naar het werk, 2) medewerkers die verder weg wonen, wonen vaak dichter bij een andere locatie van Pro Persona.

Corina: “Uit de mobiliteitsscan kwamen kansen naar voren. Na een fusie kwamen mensen vanuit Nijmegen naar Wolfheze. Dat zorgde voor meer mobiliteit. En dat terwijl veel medewerkers hun werk ook in Nijmegen konden uitvoeren.”

Werknemersenquête

Als vervolg op de mobiliteitsscan is er ook een werknemersenquête uitgevoerd onder ruim 1200 respondenten. Hierin kwamen onderwerpen aan bod als reismogelijkheden, overstappen, voorzieningen, ov-regelingen en thuiswerken. Met de uitkomsten van de mobiliteitsscan en de werknemersenquête kon de werkgroep ‘duurzame mobiliteit’ onder leiding van projectmanager Ron Elbers aan de slag met concrete plannen.

Corina: “Uit de enquête blijkt dat mensen geneigd zijn om de fiets te pakken. Ze willen wel veranderen, maar weten niet altijd hoe. Wij kunnen ze stimuleren en faciliteren om anders te reizen.”

Bikies: fietsen met beloning

“We zijn geïnspireerd geraakt door het bikies-project. Daarbij komen mensen die naar het werk fietsen in aanmerking voor een beloning. De bonuspunten, oftewel bikies, die je daarmee verdiend, kun je verzilveren in een speciale webshop of bij aangesloten fietsenwinkels. Zo kun je bijvoorbeeld sparen voor een mooie fietstas of een onderhoudsbeurt voor je fiets.”

Het bikies-project zit nog in de pilotfase. Deze pilot wordt uitgevoerd bij de Nijmeegse vestiging van de Pompestichting. In november wordt het project geëvalueerd. “Als we tevreden zijn, zullen we het spaarsysteem ook op andere locaties toepassen. Al lopen we daarbij ook tegen een aantal uitdagingen aan. “Uit de werknemersenquête kwam naar voren dat een aantal medewerkers niet tevreden is met de huidige fietsenstalling. Dat is een duidelijk signaal waar we iets mee moeten doen. We bereiden nu het programma voor om in 2024 de fietsenstallingen naar een hoger niveau te tillen.”

Dienstfiets

Daarnaast kijkt Pro Persona ook naar andere manieren om medewerkers uit de auto te krijgen. “We denken na over een ‘dienstfiets’. Medewerkers in de ambulante zorg bezoeken vaak meerdere cliënten op een dag. Als wij ervoor kunnen zorgen dat ze gebruik maken van een fijne en robuuste fiets, hoeven ze voor die bezoeken de auto niet te pakken. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om medewerkers financieel tegemoet te komen om bijvoorbeeld zelf een elektrische fiets aan te schaffen.”

Corina: “Hopelijk zetten we mensen aan het denken en kiezen ze vaker voor de fiets. Zelf fiets ik ook naar het werk. Met mijn speed pedelec reis ik comfortabel en snel van mijn woonplaats in de provincie Utrecht naar Wolfheze. En sinds we met het mobiliteitsproject bezig zijn, komt zelfs mijn secretaresse op de fiets naar het werk.”

Wagenpark

Naast het stimuleren van fietsgebruik, wordt ook het wagenpark niet vergeten. “We zetten zoveel mogelijk in op de fiets, maar als we dan toch voor zakelijke doeleinden met de auto reizen, dan moet dat zoveel mogelijk met een elektrische of hybride auto zijn. Inmiddels hebben we groen licht om ons wagenpark te verduurzamen. De vervanging en verduurzaming van het wagenpark zal nog dit jaar van start gaan. In totaal zijn 51 nieuwe voertuigen besteld. Ook worden dit jaar bij de meeste vestigingen van Pro Persona het aantal laadpaalvoorzieningen uitgebreid.”

“De bijdrage van de mobiliteitsmakelaar van Slim & Schoon Onderweg heeft ons zeker op weg geholpen. We zijn voorlopig nog niet klaar met het maken van stappen binnen ons duurzaamheidsbeleid. Ik sluit dan ook niet uit dat we in de toekomst weer een beroep doen op een mobiliteitsmakelaar. Op dit moment zijn er genoeg zaken waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen gaan. Het geeft mij een goed gevoel dat we toch een beetje kunnen bijdragen aan een duurzamere regio.”

Verduurzaam je mobiliteitsbeleid met behulp van een mobiliteitsscan

Hoe zorg je voor vitalere medewerkers op de werkvloer? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers minder in de file staan? Voor hoeveel automobilisten is de fiets, e-bike, ov of carpoolen een goed alternatief? Kortom, hoe slim en schoon is jouw organisatie onderweg? Ontdek het met de gratis interactieve mobiliteitsscan van Slim & Schoon Onderweg.

De mobiliteitsscan geeft je inzicht in de reismethoden en -mogelijkheden van je medewerkers. Door het interactieve systeem kun je direct het potentiële effect van uiteenlopend mobiliteitsbeleid bekijken. Verander bijvoorbeeld de acceptabele fietsafstand eens naar 5 of 10 kilometer. Je ziet meteen het effect op reiskosten, verbruikte calorieën en CO2-uitstoot. Kijk eens wat een dag thuiswerken voor je bedrijf kan doen. Je draait zelf aan de knoppen van je mobiliteitsbeleid. Zo kom je tot de beste mix van maatregelen die past bij de ambities van jouw organisatie.

Hoe werkt de mobiliteitsscan?

  • Samen met een van onze mobiliteitsmakelaars bespreek je je ambities en de mogelijkheden van de scan
  • Je levert de gegevens aan die we nodig hebben om de scan uit te voeren
  • MobilityLabel voert de scan voor jouw organisatie uit
  • Na de scan bespreken we samen de stand van zaken én wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn
  • Je krijgt alle reistijdendata van je medewerkers en 6 maanden toegang tot de interactieve mobiliteitsscan met de gegevens van jouw organisatie