16 november 2023

Stappenplan voor het realiseren van Clean Energy Hubs

In de komende jaren groeit de vraag naar schone energie om logistiek en goederenvervoer te verduurzamen. Daarbij groeit ook de vraag naar laadstations voor elektriciteit en tankstations voor schone brandstoffen. Er is een dekkend landelijk netwerk van Clean Energy Hubs (CEH) nodig om de ambities en doelstellingen voor schone mobiliteit waar te maken. De ‘Handreiking Clean Energy Hubs’ bevat een helder stappenplan om een CEH te realiseren.

Clean Energy Hub Clean Energy Hub

In opdracht van de werkgroep Clean Energy Hubs stelde BRO de Handreiking op. Hierin staan de stappen die nodig zijn voor het realiseren van een CEH. Alle relevante procedures en regelgeving, tips en handvatten staan om CEH’s te ontwikkelen. De ‘Handreiking Clean Energy Hubs’ is opgesteld voor gemeenten, ontwikkelaars, marktpartijen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Voor elke doelgroep staan er toelichtingen op maat. Dat geeft een goed overzicht van de aspecten die belangrijk zijn voor de realisatie van een CEH, zonder de hele handreiking door te nemen. 

Landelijk dekkend netwerk

De Handreiking is een interactief document met hyperlinks en interne links om snel door de inhoud te navigeren. Op deze manier is het een mooi startpunt bij de ontwikkeling van CEH’s. Bovendien levert deze Handreiking een waardevolle bijdrage aan de versnelde realisatie van CEH’s. De overheden willen in 2030 een landelijk dekkend netwerk van CEH’s hebben.

Er moeten nog veel plekken bijkomen om elektrisch te laden en/of om schone brandstoffen te tanken. De grootste vraag zal eerst langs de grote transportassen voor het goederenvervoer door Nederland zijn. Deze lopen van de haven van Rotterdam naar België en Duitsland over de rijkswegen. Maar ook voor de binnenvaart langs drukke vaarwegen als de Waal, Nederrijn, Lek, Maas, Bergsche Maas en IJssel. Langs deze routes met veel vervoersstromen en in regio’s met veel logistiek liggen de beste kansen om een CEH te realiseren. Maar ook buiten de corridors zijn er mogelijkheden.

Bekijk de Handreiking Clean Energy Hubs