06 december 2023

Dubbel fietspad stimuleert fietsverkeer op Nederrijnpad tussen Wageningen en Arnhem

Arnhem krijgt er een nieuwe snelfietsroute bij. De fietspaden langs Onderlangs worden omgevormd tot comfortabele en brede fietspaden, vanaf het Rijnhotel tot en met de Blauwe Golven. De fietsroute maakt deel uit van het Nederrijnpad, de snelfietsroute van Wageningen naar Arnhem. Daardoor ontstaat er een goede en vlotte fietsverbinding tussen Arnhem, Oosterbeek, Renkum en Wageningen, als alternatief voor de auto.

Fietsroute Onderlangs Fietsroute Onderlangs

Onderlangs wordt weer een mooie bomenlaan

Heel Onderlangs wordt opnieuw ingericht. Aan beide zijden van de weg komt een geasfalteerd fietspad, van 3 meter breed. De weg zelf wordt smaller en de busbaan – die al jaren niet meer in gebruik is – verdwijnt. De parkeerplaatsen bij en tegenover het Rijnhotel worden anders ingericht, waardoor het voor fietsers en automobilisten veiliger wordt. Het kruispunt ter hoogte van Artez wordt een voorangspleintje, veel overzichtelijker en veiliger voor alle verkeersdeelnemers. Doordat er asfalt verdwijnt, komt er meer ruimte voor bomen en groen. Onderlangs wordt weer een mooie bomenlaan.

Groene entree

"Het wordt een mooie groene entree naar de stad", aldus wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić. ‘Veilig én comfortabel. We gaan de komende jaren steeds meer woningen bouwen. Meer inwoners betekent ook veel meer mobiliteit. Dat lukt niet met de auto alleen. Daarom geven we ruimte aan steeds meer goede fietsverbindingen zoals deze, zodat mensen vanuit de wijken en omliggende dorpen ook per fiets makkelijk en snel in Arnhem kunnen komen. En we verbeteren de busverbindingen, zoals de Rijnlijn, die vanaf 2024 met schone Trolley 2.0 bussen via de Utrechtseweg tussen Arnhem en Wageningen gaat rijden.’

Vier fietssnelpaden
Inwoners van Onderlangs, waar de situatie voor zal veranderen, zijn betrokken en hebben meegedacht over inrichting van het gebied. Begin volgend jaar volgt nog een informatiebijeenkomst om iedereen in de omgeving te informeren en waar mensen nog input kunnen geven op het project. De werkzaamheden aan Onderlangs starten naar verwachting medio 2024. Het is de bedoeling dat het nieuwe fietspad eind 2024 gereed is. Inmiddels lopen er vier snelfietsroutes van en naar Arnhem, al zijn nog niet alle routes helemaal gereed.

In 2015 werd een van de eerste snelfietsroutes – het RijnWaalpad, tussen Arnhem en Nijmegen – geopend. Later volgden ook nog De Liemers (Arnhem-Zevenaar), Arnhem-Velp, en het Nederrijnpad. Er zijn plannen voor een tweede fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, het VeluweWaalpad.