26 juni 2023

Projectleider ‘realisatie mobiliteitshubs’ Rein Luijkx stelt zich voor

Rein Luijkx is in mei 2023 gestart bij Slim & Schoon Onderweg als projectleider voor de realisatie van mobiliteitshubs.

Rein Luijkx Rein Luijkx

“Ik werk sinds 2021 bij Royal HaskoningDHV op de afdeling mobiliteitshubs. Daarvoor was ik als subsidieadviseur betrokken bij mobiliteitsprojecten. Mobiliteitshubs als nieuw fenomeen wekte mijn interesse en nu mag ik hier voor de regio Arnhem-Nijmegen een bijdrage aan leveren. Er wordt veel gepraat over hubs, maar ik wil ze ook echt in de praktijk brengen.” 

Wat is het doel van een mobiliteitshub?

“De hubs zijn er voor mensen die vervoer nodig hebben. Elke hub is anders, daarom bepalen we per hub wat het doel is. Op welke locatie komt de hub? Welke middelen bieden we aan? Welke functionaliteiten heeft de hub? De gemeente is de beheerder van de hub, dus we denken ook na over hoe we hen het beste kunnen faciliteren. Dit leggen we allemaal vast in een businesscase. We leveren dan ook uitsluitend maatwerk. Bij de organisatie en realisatie komt veel kijken, dat maakt mijn werk complex en uitdagend.” 

Waar ga je de komende tijd mee aan de slag? 

“Ik heb contact met de gemeenten die vooraan staan wat betreft hubs, zoals Arnhem en Nijmegen. Maar ook de andere 16 gemeenten wil ik bezoeken, zodat we hun wensen kunnen bespreken. We vinden de hubs nu vooral in de grote steden, maar ik wil de hubs ook naar de dorpen krijgen. Dat heeft veel tijd nodig.” 

“Daarnaast vind ik het belangrijk dat de hubs eenheid uitstralen. Er is een landelijk beeldmerk voor hubs, dit is vastgelegd in een handboek. De gemeenten moeten dit toepassen en ik help hen daarbij.” 

Wanneer is jouw opdracht geslaagd? 

“Als alle geplande hubs zijn gerealiseerd en er ook veel gebruik van wordt gemaakt. Maar ook dat het aantrekkelijke hubs zijn met een landelijke identiteit die passen in de omgeving. Vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en het programma Slim & Schoon Onderweg moeten we van toegevoegde waarde zijn geweest. We moeten de gemeente en wegbeheerder goed op weg hebben geholpen.” 

“Mobiliteit is een van de gebieden waar veel winst te halen valt op het gebied van duurzaamheid. Een mobiliteitshub draagt zeker bij aan een duurzame wereld en aan minder co2-uitstoot. Ik ben trots dat ik mijn steentje daaraan mag bijdragen.”