24 juni 2024

Kort ritje naar school? Da's zo gefietst!

Studenten en scholieren reizen vaak met de bus of zelfs met de auto naar school, terwijl fietsen beter is voor de gezondheid en het milieu. Kort ritje? Da's zo gefietst!

Onderzoek heeft aangetoond dat er kansen liggen voor het gebruik van de fiets als vervoermiddel onder de Arnhemse en Velpse studenten: ongeveer 31% van de circa 25.000 studenten heeft de mogelijkheid om te fietsen, maar slechts 14% maakt hier daadwerkelijk gebruik van. Maar hoe krijgen we die overige studenten nou op de fiets?

Kort Ritje Naar School Kort Ritje Naar School

Daarom hebben we op onderwijsinstellingen in Arnhem en Velp de landelijke ‘Da’s zo gefietst’ campagne ingezet. Met deze campagne is onder studenten en scholieren gepromoot dat zij veel beter de fiets kunnen kiezen. Astrum college, Hogeschool van Hall Larenstein, Yuverta, Artez en Rijn IJssel deden mee. In het nieuwe schooljaar starten we met een vervolg op de campagne door een fietsstimuleringsactie in te zetten. Deze is nu in ontwikkeling.