26 maart 2024

Astrum College verandert roostertijden om drukte in het ov te verminderen

De afgelopen periode zijn er binnen de onderwijsaanpak Arnhem/Velp verschillende initiatieven bedacht door de onderwijsinstellingen om duurzame bereikbaarheid te verbeteren. Onder deze duurzame bereikbaarheid valt ook het spreiden van de drukte in het ov. We willen meer mensen stimuleren om met het ov in te gaan in plaats van met de auto, maar er moet wel ruimte zijn om hen een plek te bieden.

Leerlingen van het Astrum College Leerlingen van het Astrum College

Slim roosteren

De busmaatschappijen hebben binnen de werkgroep voor de verschillende onderwijsinstellingen gekeken naar welke buslijnen onder druk staan en wat daaraan gedaan kan worden. Eén van de oplossingen is het spreiden van de roosters en starttijden voor de studenten. Een andere oplossing is het verplaatsen van docentvergaderingen naar de ochtend in plaats van de middag, om zo de spitsuren vrij te maken.

Bij Astrum College is de drukte op buslijn 331 een gegeven dat al jaren door studenten wordt aangekaart. Vooral op regenachtige dagen in de herfst komen studenten te laat doordat de bussen vol zitten en soms doorrijden. Maar ook tijdens de rest van het jaar komen studenten te laat omdat op dinsdagen en donderdagen de meeste lessen gepland worden. Directie en management herkennen deze problemen en zoeken daarin naar oplossingen.

Dit leidde ertoe dat er direct werd meegedacht en er snel actie kon worden ondernomen. In de aankomende onderwijsperiode wordt er al een aanpassing doorgevoerd waarbij alle eerstejaarsklassen van de zorgopleidingen een uur later starten. Daarnaast wordt er nu gekeken of het mogelijk is om meer van de docentvergaderingen in de ochtend te plannen. De lessen op dinsdagochtend beginnen een uur tot anderhalf uur later.

Het Astrum College hoopt hiermee direct een (klein) verschil te kunnen maken voor zowel de studenten die later starten als de studenten die wel het eerste uur beginnen.