Knelpunten

Onderhoud en reconstructie

De gemeente Wijchen heeft samen met de politie hebben we onderzocht welke knelpunten er bij de N845 zijn en welke oplossingen daarvoor te bedenken zijn die de verkeersveiligheid verbeteren. Hierover is ook contact met Leefbaarheidsgroepen Balgoij en Niftrik, Belangenvereniging de Loonse Waard en vertegenwoordigers van de agrarische sector. 

Afhankelijk van het budget dat er in de loop van dit najaar voor dit project beschikbaar komt, wordt bekend welke aanpassingen er aan de weg gedaan kunnen worden tijdens het groot onderhoud.