De Dorpsstraat in Westervoort wordt deze zomer opnieuw geasfalteerd. Daarmee worden de aanhoudende trillingsproblemen opgelost. De werkzaamheden vinden plaats van 15 juli tot en met 9 augustus 2024. Voor zover bekend blijft het fietspad begaanbaar, voor het overige verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

Foto: Karlo Bolder
Dorpsstraat, Westervoort. Foto: Karlo Bolder. Dorpsstraat, Westervoort. Foto: Karlo Bolder.
Aanpak trillingsproblemen

Van klinkers (opnieuw) naar asfalt

In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de trillingsproblemen in de Dorpstraat aan te pakken, waaronder het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en het verplaatsen van rioleringskolken om de trillingen te verminderen. Ondanks deze inspanningen bleef de overlast echter aanhouden. Uit onderzoek bleek dat een van de belangrijkste oorzaken van de problemen lag bij de beklinkerde wegdelen.