Hoe reis jij naar school?

Rond de 15.000 studenten en vele medewerkers reizen dagelijks van en naar de verschillende mbo- en hbo-instellingen in de regio Arnhem. Doel van het project Onderwijs-/ campusaanpak Arnhem is bereikbare scholen en duurzame mobiliteitsoplossingen. Om zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio.

Het project is een samenwerking tussen zes onderwijsinstellingen in Arnhem en Velp, vervoerders en de gemeenten Arnhem en Rheden. Er wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat en het project wordt ondersteund door Rijk en provincie. De betrokken organisaties zetten in op bereikbaarheid en verduurzaming van vervoer. De ruimte op de weg is beperkt en moet slim worden benut. Veel onderwijsinstellingen zijn al bezig zijn met het verduurzamen van hun mobiliteit. Bereikbaarheid en goede ov-verbindingen zijn voor onderwijsinstellingen een randvoorwaarde om een aantrekkelijke leeromgeving te bieden. Tegelijkertijd zijn vervoerders en Rijkswaterstaat gebaat bij het verminderen en spreiden van reisbewegingen, om de belasting van wegen en spoor te beperken. In het project Onderwijs-/ campusaanpak Arnhem verkennen we waar ambities op het gebied van mobiliteit elkaar kunnen versterken en welke maatregelen kansrijk zijn.

Voorgaande jaren

In 2021 hebben we ons gericht op het in kaart brengen van de huidige situatie en onze gezamenlijke ambities. Hoeveel wordt er eigenlijk gereisd en met welke vervoermiddelen? Waar zitten de pieken in het vervoer? En welke doelen hebben we met elkaar? Op basis van het verschil tussen huidige en gewenste situatie zijn we vervolgens aan de slag gegaan met concrete projecten. Denk daarbij aan een gedragscampagne om duurzaam reizen te stimuleren, uitprobeeracties voor het gebruik van een e-bike, een verkenning op het gebied van anders roosteren en aan verschillende oplossingen om de duurzame reis van A naar B te verbeteren. Dit laatste doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van deelmobiliteit, het verbeteren van looproutes en optimaliseren van het ov-aanbod.

Ook logistiek

De Onderwijs-/ Campusaanpak gaat voornamelijk over personenmobiliteit, maar we hebben daarnaast ook een eerste stap gezet op het gebied van logistiek: studenten hebben een bloemenbakfiets ontworpen om bloemen duurzamer te gaan vervoeren naar de verschillende onderwijsinstellingen.

Studenten werken mee

In onze aanpak zetten we voor veel projecten eigen studenten in van de verschillende onderwijspartijen. Zo praten we niet óver studenten en hoe zij reizen, maar ontwikkelen we de verschillende oplossingen juist samen.

2023-2026: duurzaam doorbouwen

Momenteel zijn we met de verschillende partijen bezig om onze ambities en acties voor de komende jaren verder aan te scherpen. We bouwen daarbij voort op de ervaringen die we hebben opgedaan.

Doel: samenwerken aan bereikbare scholen en duurzame mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren.

Betrokken partijen: onderwijsinstellingen, vervoerders, gemeente Arnhem, gemeente Rheden, provincie Gelderland en het Rijk.