Campusaanpak Nijmegen: Duurzaam Bereikbaar Heijendaal

Campus Heijendaal is een van de grootste werkgelegenheidslocaties van de regio Arnhem-Nijmegen. Dagelijks reizen er zo’n 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5.000 polikliniekbezoekers van en naar Heijendaal. Dit leidt vooral in de spitsuren tot grote drukte en een minder bereikbaarheid. Om Heijendaal op een duurzame manier bereikbaar te houden, hebben de onderwijsinstellingen op Campus Heijendaal, het Radboudumc, de vervoerders, de provincies Gelderland en Limburg en de gemeente Nijmegen een aantal jaar geleden de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal.

Doelstellingen

  • 20% minder autoverkeer naar Heijendaal in de spits
  • een bereikbare campus
  • ruimte voor een betere scheiding van de verschillende verkeersstromen, met meer ruimte
  • voor voetganger, fiets en ov
  • een CO2-neutrale campus in 2030

Wat is er gedaan tot 2023

Tot 2023 zijn er al vele maatregelen uitgevoerd, variërend van het aanpassen van lesroostertijden tot het verbeteren van het ov-aanbod en infrastructurele maatregelen. De coronamaatregelen lieten zien dat het soms heel goed mogelijk is om online te werken, te leren of zorg te verlenen. Er zijn tot en met 2022 bovendien verschillende initiatieven en pilots geweest. Bijvoorbeeld een pilot samenrijden, waarbij een app mensen koppelde aan potentiële carpoolmaatjes. En e-bikeprobeeracties waarbij medewerkers een e-bike konden uitproberen voor het woon-werkverkeer. Ook voerden de campussen van Arnhem en Nijmegen eind 2022 samen de campagne ‘Hoe reis jij naar de campus’, om mensen te inspireren duurzamer te reizen.

Maatregelen 2023

In 2023 werken we verder aan lopende maatregelen en daarnaast zijn er vele nieuwe initiatieven gepland. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Vervolg e-bikeprobeeracties. Met deze acties laten we mensen kennismaken met de e-bike, in de hoop dat ze daarna structureel overstappen op deze duurzame manier van reizen.

Inrichten hubs deel-e-bikes en e-scooters. In Nijmegen zijn sinds 2022 enkele aanbieders van deel-e-bikes en e-scooters actief. Op de campus Heijendaal zijn hiervoor virtuele stallingsplekken aangewezen, die op de app te zien zijn. Op basis van de ervaringen hiermee richten we in de loop van 2023 fysieke hubs in.

Bloedafname dicht bij huis. Het Radboudumc werkt aan een proef waarbij patiënten bloed kunnen prikken dicht bij huis. Eén keer per dag wordt het bloed vervoerd naar het Radboudumc voor onderzoek. Dat scheelt veel vervoersbewegingen én is veel minder belastend voor de patiënt.

Mobiliteitsonderzoek. We voeren in 2023 een breed mobiliteitsonderzoek uit om inzicht te krijgen in reisgedrag en de overwegingen hierbij. Door de uitkomsten te vergelijken met een eerdere mobiliteitsonderzoek, hopen we ook meer inzicht te krijgen in de effecten van het mobiliteitsbeleid tot nu toe.

Pilot combireizen. Voor werknemers en studenten die verder weg en niet in de buurt van een station wonen, lijkt de auto de enige optie. Dat is ook wat de bestaande reisapps aangeven. Voor veel mensen blijkt echter de combinatie auto met trein of bus een heel goed alternatief. In 2023 start een proef om automobilisten uit een aantal geselecteerde postcodegebieden kennis te laten maken met de gecombineerde reis van auto en ov. We bevragen de deelnemers aan de proef regelmatig wat wel en niet bevalt om zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen.

Samenfietsen. We willen onderzoeken of een samenrijd-app ook kan worden ingezet voor fietsers. Door fietsers aan elkaar te koppelen die in de donkere wintermaanden liever niet alleen fietsen, stimuleren we het fietsen ook in de winter.

Slim roosteren 2.0. In 2018 spreidden de onderwijsinstellingen hun roostertijden, waardoor het spitsverkeer ook beter verspreid werd. We willen onderzoeken of het verkeer nog verder verspreid kan worden door een verdere verschuiving van de onderwijstijden, bijvoorbeeld door (grote) colleges te plannen tussen 10.00 en 18.00 uur.

Introductiepakket nieuwe werknemers Radboudumc. Jaarlijks beginnen er op de campus 2.000 nieuwe werknemers. Het is makkelijker om iemand die aan een nieuwe baan begint te stimuleren op een duurzame manier te laten reizen dan om later ingesleten gewoonten te veranderen. Daarom werken we aan een introductiepakket voor nieuwe werknemers waarin duurzaam reizen een plek krijgt.

Vervolg campagne ‘Hoe reis jij naar de campus’. Er worden steeds nieuwe verhalen van studenten en medewerkers toegevoegd, gekoppeld aan een actuele mobiliteitsactie.