”Gedragsverandering kost tijd en vraagt om intensieve samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven“.
Nelly Kalfs, HoofdIngenieur-Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland
MENU