Partners

Slimopweg is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de uitvoering. Samen komen we tot slimme oplossingen om de bereikbaarheid in en om Arnhem en Nijmegen te verbeteren. Het doel is minder vertraging in de spits.

Neem voor meer informatie contact op met: