Programmaleider Johan Leferink bedankt iedereen voor de inzet:

“We hebben elkaar nodig om verder te komen”

Johan Leferink

“Vier jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij het programma Beter Benutten. Eerst vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen en later vanuit de provincie Gelderland. Als programmaleider heb ik geprobeerd invulling te geven aan de wens om de stedelijke bereikbaarheid in deze mooie regio te verbeteren. We hebben de afgelopen jaren een aantal goede en mooie innovatieve projecten mogen realiseren of in gang gezet. Ik ben iedereen die betrokken is geweest bij het programma ontzettend dankbaar voor de inzet. Zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. De samenwerking tussen partijen is cruciaal. We hebben elkaar nodig om verder te komen. Mooie woorden die afgelopen week ook tijdens de eindbijeenkomst nog werden gezegd. Mijn rol houdt nu op. Ik blijf betrokken bij de bereikbaarheid van de regio, maar zal dat vanuit een andere rol oppakken. Ik hoop en vertrouw erop dat slimme innovatieve projecten binnen de regio een kans blijft krijgen. De regio verdient het.”

Groet,

Johan Leferink

Programmaleider Beter Benutten - Slim op weg Arnhem Nijmegen.