Goed op weg met Truckspotting regio Arnhem Nijmegen

Samen met bedrijven slimme maatregelen ontwikkelen voor minder bestelbussen en vrachtauto’s tijdens de spits

Brochure Truckspotting

Als onderdeel van Slimopweg (Beter Benutten Vervolg) is in 2015 het project Truckspotting gestart. De doelstelling van dit logistieke project is het verbeteren van de doorstroming van verkeer via de realisatie van spitsmijdingen door vrachtverkeer.

Vrachtwagens en bestelauto’s samen vormen namelijk 21% van al het verkeer op de weg. Zij zijn daarmee een belangrijke groep weggebruikers.

Welke wijzigingen in het (logistieke) proces leveren een bedrijf voordeel op, zoals kostenbesparing of verhoogde klanttevredenheid, én zorgen voor spitsmijdingen? Dit is de centrale vraag van het project Truckspotting. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat bestelbussen en vrachtauto’s tijdens de spits de weg op gaan? Zijn er mogelijkheden om de beladingsgraad te verbeteren? Hoe maken we de binnenvaart of het spoor tot een aantrekkelijk alternatief ? Welke samenwerking is mogelijk voor meer efficiënte stadsdistributie? En welke innovaties en ontwikkelingen dragen bij aan een efficiëntere logistiek?

Mooie resultaten

In drie jaar tijd heeft dit project heel wat meters gemaakt. Met overheden, bedrijven én samenwerkingspartners zijn in de regio Arnhem Nijmegen mooie resultaten geboekt die we in dit boekje delen. Zo is er een netwerk van bedrijven ontstaan die zich inspannen om minder frequent in de spits te rijden in de regio. Nu is het tijd om samen een versnelling te realiseren in het aantal spitsmijdingen en zo de doorstroming in verkeer verder te verbeteren. Doet uw bedrijf ook mee?