Bereikbaarheid van de regio is de sleutel tot economische groei

Voldoende, maar ook juiste infrastructuur nodig om de inzet van medewerkers mogelijk te maken

Arno van der Steen

Om deze welvaart aan te kunnen, is het alleen wel van groot belang dat de regio ook bereikbaar blijft. Voldoende, maar vooral ook de juiste infrastructuur, om de inzet van medewerkers mogelijk te maken.

Die infrastructuur bestaat deels uit asfalt, rails, water en stenen, maar ook uit glasvezel en zendmasten. De aanwezigheid van de Radboud Universiteit, twee hogescholen en diverse ROC's waren de aanleiding van een optimale aansluiting van de regio op de zogenaamde 'Amsterdam Hub', een supersnel digitaal glasvezelnetwerk, dat ervoor zorgt dat de regio slechts een milliseconde van Amsterdam verwijderd ligt, terwijl de fysieke bereikbaarheid van de regio veel beter is en meer ruimte voor bevolkingsgroei bestaat.

Grote infrastructurele projecten gepland

Voor de regio staan diverse grote infrastructurele projecten gepland, die - op termijn - zullen zorgen voor meer doorstroming en een verdere groei. De A12 wordt verbreed, de A15 wordt doorgetrokken en de A50 bij Bankhoef zal hopelijk snel worden aangepakt. Van 27 juli tot en met 6 augustus zal de A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord worden afgesloten. Kan Nederland 10 dagen lang een ander route vinden voor 15.000 vrachtwagens en 50.000 personenauto's? Spits verminderen Het bedrijfsleven, alle werkgevers tezamen, kunnen een positieve bijdrage leveren aan het op gang houden van het verkeer en een verdere groei van de regio. Als iedereen zich 's ochtends wil afvragen: ,,Moet ik vandaag wel reizen? Moet ik tijdens de spits in de file aansluiten? Moet ik wel (alleen) met de auto reizen?" Thuiswerken, flexibel werken, een andere route kiezen, samen reizen of overstappen op openbaar vervoer of fiets zijn allemaal opties om niet alleen de druk in de spits te verminderen, maar ook duurzamer - minder CO2-uitstoot - en korter te reizen.

Mogelijkheden voor duurzame en slimme mobiliteit

VNO-NCW Midden biedt, in nauwe samenwerking met de provincie en de gemeentes, een werkgeversaanpak aan om de mogelijkheden voor duurzame en slimme mobiliteit te onderzoeken. Binnen de aanpak kunnen (gesubsidieerde) projecten worden gestart waarbij medewerkers aangespoord worden om de spits te mijden en duurzamer te reizen. Een brede inzet van deze projecten en de positieve effecten voor de lange termijn vergroten de aantrekkelijkheid van de regio en dragen bij aan een verdere economische groei.

Wilt uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf mogelijkheden bespreken om bereikbaar te blijven of ziet u aanvullende mogelijkheden voor slimme, duurzame mobiliteit of wilt u dit onderzoeken, neem dan contact op met de Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden, Arno van der Steen, 06 - 53 76 12 33 of vandersteen@vno-ncwmidden.nl.

(Foto: Jacques Kok)