Experimenteren met Smart mobility

Klaar voor de toekomst met slimme verkeerslichten in regio

Slimme verkeerslichten die kunnen communiceren met smartphone of incar reisnavigatie

Verschillende innovaties op het gebied van mobiliteit komen eraan. Zo plaatsen we in 2017 slimme verkeerslichten. Zo’n 100 slimme verkeerslichten worden verbonden met de cloud en zorgen dat automobilisten in de regio Arnhem Nijmegen sneller op hun bestemming komen.

Actuele reisinformatie

In de cloud, oftewel via internet, worden nu al gegevens verzameld en gedeeld op het gebied van verkeersstromen. Op basis van onder andere GPS in telefoons is er actuele reisinformatie beschikbaar waarop de huidige navigatiesystemen in auto’s hun advies baseren.

De slimme verkeerslichten kunnen straks ook heel specifieke informatie geven over kruispunten op een bepaalde route. Bijvoorbeeld of automobilisten moeten doorrijden of een beetje langzamer kunnen rijden voor een groene golf.

Informatie geven via smartphone

Andersom kunnen weggebruikers ook informatie aan het verkeerslicht geven. Smartphones kunnen bijvoorbeeld aangeven aan een verkeerslicht dat ze er aan komen, en het verkeerslicht ziet dan vanzelf om wat voor type weggebruiker het gaat: een fietser of een automobilist. Op snelfietsroutes kan de fiets dan voorrang krijgen of het verkeerslicht net een tikje langer groen blijven. 

Geld voor experimenteerruimte

 De provincie Gelderland heeft samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en het Ministere van Infrastructuur en Milieu geld beschikbaar  om een aantal technische oplossingen uit te proberen. Jessica van Hees, beleidsmedewerker mobiliteit bij de provincie: 'Je hebt experimenteerruimte nodig om te kunnen innoveren. We beginnen nu met de slimme verkeerslichten. We gaan bekijken wat weggebruikers doen met de aanwijzingen die de toekomstige slimme verkeerslichten naar de boordcomputers van moderne auto’s en bussen sturen.'

Mobiliteit als service

'Door meer informatie-uitwisseling, kan mobiliteit als een service worden aangeboden. Marktpartijen zouden diensten zoals een vervoersabonnement kunnen aanbieden. Met in het pakket treinen, deelautosystemen, zelfrijdende bussen en OV-fietsen. Je hebt dan geen auto meer nodig, maar een mobiliteitsabonnement', zegt Van Hees.